Medinsight

Dataflyt ved sykehuset med bruk av Medinsight

Samle informasjon fra flere kilder
Vi setter opp integrasjoner til andre datakilder via Sykehuspartner sin integrasjonsplattform. Dette gjøres særskilt for hvert prosjekt.

Henting av data fra sykehusets journal- og spesialistsystemer (PAS/EPJ, patologisystemer, laboratoriesystemer osv) settes opp mot sykehusets datavarehus hvor disse er samlet (KliniskDataVareHus - KDVH på OUS HF og kommende regionale datavarehus).

Analyser data og se kvalitetsmål og resultater
Rapportmodulen i Medinsight kan brukes til å analysere data i registeret, samt eksportere data til andre registre og statistikkprogram.

Manuell koding av strukturerte data
Informasjon som ikke finnes i strukturert form kodes manuelt i det enkelte registeret.

Tilpasset hver enkelt kliniker/forsker
Hvert register er spesialimplementert basert på dets formål.
I Medinsight finnes bl.a. interne kvalitetsregistre, forskningsregistre, samtykkeregistre, løsning for oppbevaring av kodelister, oppslagsregistre, forskningsbiobank og administrative registre.

Overføre data til nasjonale og internasjonale registre
Vi kan sette opp integrasjon. Eksempelvis bidrar Medinsight til overføring av kreftmeldinger til kreftregisteret.